Dịch vụ cho thuê máy chủ - DEDICATED SERVER

Cho thuê máy chủ DEDICATED SERVER
Network 100Mbps
100% Complete
Datacenter Viettel IDC
100% Complete
2 x Xeon E5620 (8 core - 16 thread, 12M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 5,86 GT/giây Intel® QPI)

2 x 1TB HDD (hoặc 1 SSD 128GB + 1 HDD)

16 GB RAM

DEDICATED SV 01 Giá 13,200,000/6 mo
Đăng ký ngay
Network 100Mbps
100% Complete
Datacenter Viettel IDC
100% Complete
2 x Xeon X5650 (12 core - 24 thread,
12M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)

2 x 1TB HDD (hoặc 1 SSD 128GB + 1 HDD)

24 GB RAM

DEDICATED SV 02 Giá 15,000,000/6 mo
Đăng ký ngay
Network 100Mbps
100% Complete
Datacenter Viettel IDC
100% Complete
2 x Xeon E5 2640 (12 core - 24 thread,
15M Cache, 2,50 GHz, 7,20 GT/s Intel® QPI)

2 x 1TB HDD (hoặc 1 SSD 256GB + 1 HDD)

24 GB RAM

DEDICATED SV 03 Giá 18,000,000/6 mo
Đăng ký ngay
Network 100Mbps
100% Complete
Datacenter Viettel IDC
100% Complete
2 x Xeon E5 2650 (16 core - 32 thread, 20M Cache, 2,00 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)

2 x 1TB HDD (hoặc 1 SSD 256GB + 1 HDD)

24 GB RAM

DEDICATED SV 04 Giá 24,000,000/6 mo
Đăng ký ngay