Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra.

Đang tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu bằng một ký tự hoặc một số độ dài phải nằm giữa

:domain không dùng được

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Liên hệ
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Tên miền đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn
Mới Mớii Bán

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Duyệt tiện ích mở rộng theo danh mục

Tên miền
Gía mới
Chuyển
Gia hạn
.com
330,000đ
1 năm
330,000đ
1 năm
330,000đ
1 năm
.net
330,000đ
1 năm
330,000đ
1 năm
330,000đ
1 năm
.org
300,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
.biz
300,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
.info
100,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
300,000đ
1 năm
.vn
830,000đ
1 năm
480,000đ
1 năm
480,000đ
1 năm
.com.vn
700,000đ
1 năm
350,000đ
1 năm
350,000đ
1 năm
.net.vn
700,000đ
1 năm

1 năm

1 năm
.us
270,000đ
1 năm
270,000đ
1 năm
270,000đ
1 năm
.asia
340,000đ
1 năm
340,000đ
1 năm
340,000đ
1 năm
.mobi
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
.ws
700,000đ
1 năm
700,000đ
1 năm
700,000đ
1 năm
.me
610,000đ
1 năm
610,000đ
1 năm
610,000đ
1 năm
.edu.vn
400,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
.org.vn
400,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
.pro.vn
400,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
200,000đ
1 năm
.name.vn
80,000đ
1 năm
45,000đ
1 năm
45,000đ
1 năm
.game
8,814,000đ
1 năm
8,814,000đ
1 năm
8,814,000đ
1 năm
.flowers
2,938,000đ
1 năm
2,938,000đ
1 năm
2,938,000đ
1 năm
.art
2,057,000đ
1 năm
2,057,000đ
1 năm
2,057,000đ
1 năm
.shoes
1,153,000đ
1 năm
1,153,000đ
1 năm
1,153,000đ
1 năm
.wine
1,153,000đ
1 năm
1,153,000đ
1 năm
1,153,000đ
1 năm
.xyz
249,000đ
1 năm
249,000đ
1 năm
249,000đ
1 năm
.site
588,000đ
1 năm
588,000đ
1 năm
588,000đ
1 năm
.fun
452,000đ
1 năm
452,000đ
1 năm
452,000đ
1 năm
.store
1,175,000đ
1 năm
1,175,000đ
1 năm
1,175,000đ
1 năm
.work
170,000đ
1 năm
170,000đ
1 năm
170,000đ
1 năm
.gallery
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
.email
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
475,000đ
1 năm
.love
588,000đ
1 năm
588,000đ
1 năm
588,000đ
1 năm
.photos
633,000đ
1 năm
633,000đ
1 năm
633,000đ
1 năm
.coffee
723,000đ
1 năm
723,000đ
1 năm
723,000đ
1 năm
.sale
775,000đ
1 năm
775,000đ
1 năm
775,000đ
1 năm

Vui lòng chọn một danh mục từ trên.

Thêm Web Hosting

Chọn từ một loạt các gói hosting

Chúng tôi có gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá gói bây giờ

Chuyển tên miền về chúng tôi

Chuyển tên miền kèm theo gia han 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm các TLD nhất định và tên miền mới gia hạn gần đây