AN TOÀN VPS

Dịch vụ VPS chất lượng cao, các website được hỗ trợ quản lý, chống tấn công.
25GB SSD

2GB RAM

Centos 6.x, 7.x

1IP

DirectAdmin

Hỗ trợ mail server

10GB Backup

Hỗ trợ bảo vệ web

Miễn phí SSL

99.99% uptime
ANTOAN VPS 1 Giá 1,500,000/3 mo
Đăng ký ngay
40GB SSD

3GB RAM

Centos 6.x, 7.x

1IP

DirectAdmin

Hỗ trợ mail server

15GB Backup

Hỗ trợ bảo vệ web

Miễn phí SSL

99.99% uptime
ANTOAN VPS 2 Giá 2,800,000/3 mo
Đăng ký ngay
60GB SSD

4GB RAM

Centos 6.x, 7.x

1IP

DirectAdmin

Hỗ trợ mail server

20GB Backup

Hỗ trợ bảo vệ web

Miễn phí SSL

99.99% uptime
ANTOAN VPS 3 Giá 2,250,000/mo
Đăng ký ngay
60GB SSD

4GB RAM

Centos 6.x, 7.x

1IP

DirectAdmin

Hỗ trợ mail server

20GB Backup

Hỗ trợ bảo vệ web

Miễn phí SSL

99.99% uptime
ANTOAN VPS 4 Giá 2,250,000/mo
Đăng ký ngay
100GB SSD

8GB RAM

Centos 6.x, 7.x

1IP

DirectAdmin

Hỗ trợ mail server

40GB Backup

Hỗ trợ bảo vệ web

Miễn phí SSL

99.99% uptime
ANTOAN VPS 5 Giá 4,000,000/mo
Đăng ký ngay