Dịch vụ email theo tên miền riêng

Email chuyên nghiệp hỗ trợ tốt trong việc kinh doanh
1GB

1 email

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 1 Preț 240,000/an
Comandă acum
5GB

5 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 2 Preț 600,000/an
Comandă acum
15GB

15 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 3 Preț 1,680,000/an
Comandă acum
50GB

50 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 4 Preț 6,000,000/an
Comandă acum