Dịch vụ email theo tên miền riêng

Email chuyên nghiệp hỗ trợ tốt trong việc kinh doanh
1GB

1 email

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 1 Pris 240,000/år
Bestill nå
5GB

5 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 2 Pris 600,000/år
Bestill nå
15GB

15 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 3 Pris 1,680,000/år
Bestill nå
50GB

50 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 4 Pris 6,000,000/år
Bestill nå