BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING DOANH NGHIỆP

ANTOANWEB NƠI LƯU TRỮ WEBSITE AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP
1GB disk space

2 databases

unlimited FTP users

5 emails

unlimited bandwidth

Hỗ trợ bảo vệ web

99.99% uptime

2 Addons domain
ANTOAN HOST 1 Qiymət 1,200,000/yr
İndi sifariş et
2GB disk space

unlimited databases

unlimited FTP users

10 emails

unlimited bandwidth

Hỗ trợ bảo vệ web

99.99% uptime

2 Addons domain
ANTOAN HOST 2 Qiymət 1,800,000/yr
İndi sifariş et
5GB disk space

unlimited databases

unlimited FTP users

20 emails

unlimited bandwidth

Hỗ trợ bảo vệ web

99.99% uptime

2 Addons domain
ANTOAN HOST 3 Qiymət 2,400,000/yr
İndi sifariş et
10GB disk space

unlimited databases

unlimited FTP users

50 emails

unlimited bandwidth

Hỗ trợ bảo vệ web

99.99% uptime

2 Addons domain
ANTOAN HOST 4 Qiymət 3,600,000/yr
İndi sifariş et
20GB disk space

unlimited databases

unlimited FTP users

unlimited emails

unlimited bandwidth

Hỗ trợ bảo vệ web

99.99% uptime

2 Addons domain
ANTOAN HOST 5 Qiymət 5,000,000/yr
İndi sifariş et