ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
280,000đ
1 سال
280,000đ
1 سال
280,000đ
1 سال
.net
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
.org
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
.biz
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
.info
100,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
300,000đ
1 سال
.vn
830,000đ
1 سال
480,000đ
1 سال
480,000đ
1 سال
.com.vn
700,000đ
1 سال
350,000đ
1 سال
350,000đ
1 سال
.net.vn
700,000đ
1 سال
700,000đ
2 سال
700,000đ
2 سال
.us
270,000đ
1 سال
270,000đ
1 سال
270,000đ
1 سال
.asia
340,000đ
1 سال
340,000đ
1 سال
340,000đ
1 سال
.mobi
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.ws
700,000đ
1 سال
700,000đ
1 سال
700,000đ
1 سال
.me
610,000đ
1 سال
610,000đ
1 سال
610,000đ
1 سال
.edu.vn
400,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
.org.vn
400,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
.pro.vn
400,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
200,000đ
1 سال
.name.vn
80,000đ
1 سال
45,000đ
1 سال
45,000đ
1 سال
.game
8,814,000đ
1 سال
8,814,000đ
1 سال
8,814,000đ
1 سال
.flowers
2,938,000đ
1 سال
2,938,000đ
1 سال
2,938,000đ
1 سال
.art
2,057,000đ
1 سال
2,057,000đ
1 سال
2,057,000đ
1 سال
.shoes
1,153,000đ
1 سال
1,153,000đ
1 سال
1,153,000đ
1 سال
.wine
1,153,000đ
1 سال
1,153,000đ
1 سال
1,153,000đ
1 سال
.xyz
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
249,000đ
1 سال
.site
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
.fun
452,000đ
1 سال
452,000đ
1 سال
452,000đ
1 سال
.store
1,175,000đ
1 سال
1,175,000đ
1 سال
1,175,000đ
1 سال
.work
170,000đ
1 سال
170,000đ
1 سال
170,000đ
1 سال
.gallery
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.email
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
475,000đ
1 سال
.love
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
588,000đ
1 سال
.photos
633,000đ
1 سال
633,000đ
1 سال
633,000đ
1 سال
.coffee
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
723,000đ
1 سال
.sale
775,000đ
1 سال
775,000đ
1 سال
775,000đ
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains